Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์-วิทยาเขต

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

Wed, 03/15/2023 - 11:06

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 13 มี.ค. 66

สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ อยู่ในระหว่างรอข้อมูล

 

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะเทคโนโลยีการจัดการ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q9272.59 KB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q9237.55 KB คณะเกษตรศาสตร์ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q9572.81 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

Sun, 03/12/2023 - 21:21

#ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON
#เนื่องจาก ขณะนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณ
ด้านหน้าป้อมยาม
#ขออภัยในความไม่สะดวก 

Cr. แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

Fri, 03/10/2023 - 15:41

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านชุดครุยพิชาดาโคราช 0855095971

หรือทางเพจ https://www.facebook.com/gownpichadakorat 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

Wed, 03/01/2023 - 18:21

#แจ้งอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้าตรวจ
#ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule
กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มีนาคม 2566 เท่านั้น
ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 1
แผนกทะเบียนและวัดผล
งานบริการการศึกษา 075-329587 , 075-773132 ต่อ 146

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

Tue, 02/28/2023 - 11:12

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 2-13 มี.ค.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-20 ก.พ.66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q81.21 MB คณะเทคโนโลยีการจัดการ :รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q8436.23 KB คณะเกษตรศาสตร์ :รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q8929.36 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

Wed, 02/22/2023 - 10:37

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-20 ก.พ.66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q81.66 MB คณะเทคโนโลยีการจัดการ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q8307.59 KB คณะเกษตรศาสตร์ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ Q81.02 MB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

Fri, 02/17/2023 - 17:52

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://sis.rmutsv.ac.th/sis

เข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัส e-Passport

2. สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานระบบครั้งแรกจำเป็นต้องกรอกแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและตอบแบบสอบถามการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนให้เรียบร้อย และกลับไปที่หน้าหลักเพื่อดำเนินการขั้นตอนถัดไป

3. เลือกเมนูระเบียนประวัติเพื่อเข้าดูข้อมูลนักศึกษาและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

4. กรณีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เป็นช่องว่างหรือข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาไปที่เว็บไซต์ https://forms.gle/oo6zvP36DMr61CBz8 เพื่อแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มในระบบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075773132 ต่อ 141-146

หรือ เข้าร่วม "แจ้งเตือนและข่าวสาร ทะเบียนและวัดผล&ส่งเสริมฯ RUTSไสใหญ่" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/.../t4C...

#แผนกทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

หมายเหตุ: นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ยังไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้

นักศึกษาพื้นที่ไสใหญ่หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 

เนื่องจากมีผลต่อการเข้าสู่ระบบการใช้งานของนักศึกษาในอนาคต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ

Wed, 02/08/2023 - 14:59

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ
ผ่านทาง https://drive.google.com/drive/folders/1j3dm0TRUEUqIbr6P3gz4vjcMK6FnZL4E
 
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (TCAS)

Fri, 02/03/2023 - 10:28

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (TCAS)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ
https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Passexam.pdf 
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบรับสมัคร  โดยการเข้าสู่ระบบ(https://admission.rmutsv.ac.th/login.php) /เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่  7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
3. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชันทุกธนาคารหรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการเข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่มพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.rmutsv.ac.th/topic.php?id=20

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศเรื่องการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก

Wed, 02/01/2023 - 15:41

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ขอประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง การขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก...ประกาศเรื่องการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินค่าประกัน...รายชื่อขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาแและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf 

3. เอกสารประกอบการขอเบิกค่าประกันหอพักนักศึกษา ดังนี้

      3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวมาด้วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      3.2 สำเนาหน้าสมุดธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ชื่อต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      3.3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวน 1 ฉบับ...แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate-Online.pdf

      3.4 ใบสำคัญรับเงิน...ใบสำคัญรับเงิน.pdf

      3.4 ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน...ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน.pdf

4. จัดส่งเอกสารมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
วงเล็บมุมซอง (แผนกกิจการนักศึกษา)  ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566
** หากเลยระยะเวลาที่กำหนดแสดงว่าท่านไม่มีความประสงค์จะขอคืนค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก วิทยาเขตนครศรีธรรมราชจะนำส่งรายได้แผ่นดินต่อไป **

ติดต่อประสานงาน แผนกกิจการนักศึกษา (ในเวลาราชการเท่านั้น)
 นางสาวอำไพ เขียนด้วง เบอร์โทรศัพท์ 085 786 0167

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน.pdf81.99 KB ใบสำคัญรับเงิน.pdf72.64 KB ประกาศเรื่องการขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf327.33 KB แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ-KTB-Corporate-Online.pdf64.35 KB รายชื่อขอคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษาแและค่ากิจกรรมหอพัก.pdf155.37 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ในหัวข้อ "ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

Wed, 10/13/2021 - 22:26

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่

เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี

ในหัวข้อ

"ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

โดยเขียนความประทับใจ พร้อมแนบรูปภาพที่ท่านประทับใจ เพื่อใช้เก็บความทรงจำในรูปแบบ digital gallery โดยสามารถส่งภาพความประทับใจได้ที่ https://bit.ly/3DG5qaP 

#ครั้งหนึ่งในความทรงจำ

#85ปีเกษตรไสใหญ่

#โรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช

#วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช

#วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช

#สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ "85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Wed, 10/13/2021 - 20:40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์

"85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ สินิตย์ เลิศไกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2564

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://sites.google.com/view/speech85saiyai

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากร

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

Fri, 10/01/2021 - 14:28

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ3.92 MB รายละเอียดครุภัณฑ์766.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Mon, 09/27/2021 - 04:59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 1 แบบโควตา 27 ก.ย.-21 พ.ย. 2564 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวชปวส.

ดูรายละเอียดแผนรับและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี

Fri, 09/24/2021 - 05:22
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส./ม.6/ป.ตรี

ม.6 ที่สมัครหลักสูตร ปวส. ไม่ต้องเข้าระบบ TCAS
ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน
สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้แล้ววันนี้ที่
 https://admission.rmutsv.ac.th/register.php   ดูรายละเอียดแผนรับและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Mon, 09/13/2021 - 22:13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

สามารถสมัครเรียนและดูรายละเอียดคลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Mon, 09/13/2021 - 22:13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

สามารถสมัครเรียนและดูรายละเอียดคลิ๊ก https://admission.rmutsv.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร