กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร                                                        เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย