Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 23 มี.ค.- 3 เม.ย.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 13 มี.ค. 66

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 
#ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม  2566

หมายเหตุ :

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านชุดครุยพิชาดาโคราช 0855095971

หรือทางเพจ https://www.facebook.com/gownpichadakorat 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 2-13 มี.ค.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-20 ก.พ.66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Saiyai Language Center