Cinque Terre

Cinque Terre

 

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

รายละเอียด: 

#ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON
#เนื่องจาก ขณะนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณ
ด้านหน้าป้อมยาม
#ขออภัยในความไม่สะดวก 

Cr. แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

รูปภาพประกอบ: