Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

ขอความร่วมมือในการใช้ทางออกบริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ และด้านข้างอาคาร สมาคมศิษย์เก่า (ชั่วคราว)

#ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณทางเข้าร้านกาแฟ AMAZON

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการใช้ทางออกบริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ และด้านข้างอาคาร

สมาคมศิษย์เก่า (ชั่วคราว)

#ขออภัยในความไม่สะดวก

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 
#ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม  2566

หมายเหตุ :

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านชุดครุยพิชาดาโคราช 0855095971

หรือทางเพจ https://www.facebook.com/gownpichadakorat 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Saiyai Language Center

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น  เพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมวิธานสันติ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://saiyai.rmutsv.ac.th/funrun/RWD

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/regisRmutsvSaiyai