Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

รายละเอียด: 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 13 มี.ค. 66

 

 

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  <<<

#คณะเกษตรศาสตร์   <<<

#คณะเทคโนโลยีการจัดการ  <<<

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

รูปภาพประกอบ: