Cinque Terre

Cinque Terre

 

ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 23 มี.ค.- 3 เม.ย.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q9 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 21 ก.พ.- 13 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 2-13 มี.ค.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะที่สมัคร ที่เอกสารแนบด้านล่าง

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลเลือกสาขาวิชาในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-20 ก.พ.66

เข้ากลุ่มไลน์คณะ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ
ผ่านทาง https://drive.google.com/drive/folders/1j3dm0TRUEUqIbr6P3gz4vjcMK6FnZL4E
 
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (TCAS)
ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ
https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Passexam.pdf 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q3 โครงการโควตาพิเศษ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q3 โครงการโควตาพิเศษ
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/admiss.php 
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q3 โครงการโควตาพิเศษ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q3 โครงการโควตาพิเศษ
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/prakad.php 
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q2 โครงการโควตาพิเศษ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รอบที่ Q2 โครงการโควตาพิเศษ
https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/admiss.php 
หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ Q2 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

รอบที่ Q2 โครงการโควตาพิเศษ

https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/prakad.php 

หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ 

https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission