Cinque Terre

Cinque Terre

 

ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

mail ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q8 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2566 หรือตามที่คณะประกาศ
(#เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566)

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q7 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 26 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน  2566 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q5 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 หรือตามที่คณะประกาศ
(#เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566)

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q6 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q4 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q4 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q4 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ Q4 โครงการโควตาพิเศษ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 หรือตามที่คณะประกาศ
(#เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566)