Cinque Terre

Cinque Terre

 

บุคลากร

ขอความร่วมมือในการใช้ทางออกบริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ และด้านข้างอาคาร สมาคมศิษย์เก่า (ชั่วคราว)

#ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณทางเข้าร้านกาแฟ AMAZON

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการใช้ทางออกบริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ และด้านข้างอาคาร

สมาคมศิษย์เก่า (ชั่วคราว)

#ขออภัยในความไม่สะดวก

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 
#ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม  2566

หมายเหตุ :

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น  เพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมวิธานสันติ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://saiyai.rmutsv.ac.th/funrun/RWD

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/regisRmutsvSaiyai

 

 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  (แก้ไข ข้อที่7  นำใบลงทะเบียน ( pay-in-slip) ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทย จาก 16-29 เป็น 16-31 พ.ค.65)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิธานสันติ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และวัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา #เกษตรไสใหญ่ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ในหัวข้อ "ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมส่งความประทับใจที่มีต่อสถาบันการศึกษา