Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ 7-30 พฤศจิกายน 2559

เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2559 เข้าดูปฏิทินการรับสมัครสอบ (โควตา) ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/th/content/68-1462025973-41-300416

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษา

เชิญชวนร่วม บริจาคโลหิต

เชิญชวนร่วม บริจาคโลหิต ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่ :: ขอเลื่อนเวลาในการร่วมพิธีถวายความอาลัยฯ

ขอเลื่อนเวลาในการร่วมถวายพิธีการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการแก้ไข 521.22 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่ :: กำหนดการ พิธีการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กำหนดการ พิธีการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์