Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน-saiyai

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

Fri, 05/01/2020 - 11:53

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครอาจารย์บัญชี ป.โท.pdf132.91 KB ข่าวสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี

Fri, 04/24/2020 - 05:51

ลงทะเบียนสมัครงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี  ผ่านเว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/  

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงานนักศึกษา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

Mon, 03/16/2020 - 15:11

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทย์.pdf108.51 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบภาคข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

Thu, 03/05/2020 - 13:15

ประกาศผลการสอบข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลสอบข้อเขียนอาจารย์ภาษาจีน.pdf82.33 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

Mon, 02/24/2020 - 10:02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 2 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ 63.pdf118.35 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Thu, 01/30/2020 - 09:38

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหานักวิชาการและบัญชี.pdf78.93 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่การเงิน

Tue, 01/21/2020 - 09:47

ประกาศผลสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลสอบข้อเขียนการเงิน.pdf82.62 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Tue, 01/07/2020 - 13:44

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเงิน.pdf150.31 KB ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเงิน.pdf150.31 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

Wed, 12/18/2019 - 10:15

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน.pdf133.48 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

Wed, 10/30/2019 - 16:08

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ104.59 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานประจำหอพักชาย

Thu, 10/24/2019 - 14:57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานประจำหอพักชาย 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ106.82 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์) พนักงานจ้างบริการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 3 งาน

Thu, 10/24/2019 - 14:56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์) พนักงานจ้างบริการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 3 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ122.04 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Tue, 10/22/2019 - 11:30

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ

สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น     จำนวน        1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ238.84 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Mon, 10/21/2019 - 14:23

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น     จำนวน        1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ238.84 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Thu, 10/17/2019 - 13:57

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น  จำนวน  1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ238.84 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Thu, 10/17/2019 - 08:49

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

                            พนักงานทำความสะอาด

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมตอนต้น  จำนวน  1      ฉบับ
ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

Thu, 10/10/2019 - 09:21

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

                                      หลักฐานการสมัคร

                               พนักงานประจำหอพักชาย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ290.8 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

Thu, 10/10/2019 - 08:47

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

                                 หลักฐานการสมัคร

พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไปและพนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

        พนักงานขับรถยนต์

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๓ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ672.62 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Tue, 10/01/2019 - 15:49

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ96.94 KB ข่าวสมัครงาน