Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน-saiyai

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

Mon, 07/22/2019 - 09:27

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ114.23 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

Fri, 07/05/2019 - 09:00

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ416.6 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Thu, 05/30/2019 - 16:10

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2019_05_30_16_04_08.pdf120.21 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Tue, 05/28/2019 - 08:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ108.43 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมรา จำนวน 3 ราย

Tue, 05/14/2019 - 16:19

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

หลักฐานการสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1  รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1  ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1  ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี           จำนวน  1  ฉบับ
 5. สำเนาใบปริญญา                                  จำนวน  1  ฉบับ
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)                จำนวน  1  ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ574.43 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกาษา

Mon, 05/13/2019 - 16:07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกาษา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ101.48 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

Wed, 05/08/2019 - 08:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ116.13 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง จำนวน 1 งาน

Wed, 04/24/2019 - 10:22

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  สาขาประมง จำนวน  1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ300.57 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

Tue, 04/09/2019 - 09:22

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่212.21 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาแพทย์แผนไท

Wed, 03/13/2019 - 16:36

รับสมัครอาจารย์แพทย์แผนไทย

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize แพทย์แผนไทย๑๑.pdf186.63 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

Mon, 03/04/2019 - 08:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2019_03_04_08_40_56.pdf104.33 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

Thu, 02/14/2019 - 10:49
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ288.27 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตรา

Tue, 02/05/2019 - 08:14
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบ วข.นศ 2 ตำแหน่ง 5.pdf71.9 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ

Mon, 02/04/2019 - 15:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ112.82 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย

Wed, 01/30/2019 - 10:21
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ครอบครองใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 ฉบับ   แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ234.85 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

Mon, 01/28/2019 - 10:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วข.นศ 2 อัตรา .pdf101.05 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

Mon, 01/21/2019 - 09:51
ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ211.95 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าคลินิกการแพทย์ไทย

Wed, 01/16/2019 - 14:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าคลินิกการแพทย์ไทย แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ107.58 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

Wed, 01/16/2019 - 08:17
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize วิทยาเขต 2 อัตรา.pdf230.99 KB ข่าวสมัครงาน