Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียนสมัครงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี  ผ่านเว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th/  

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบภาคข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

ประกาศผลการสอบข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจั่างชั่วคราว

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศผลสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง