Get Adobe Flash player

 

You are here

Home

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์การเงิน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์การเงิน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

 

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์การเงิน

รับสมัครอาจารย์สอนการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานเกษตรและเรือนเพาะชำไม้ประดับ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2.สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Pages