Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่้วไป จำนวน ๑ ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่้วไป จำนวน ๑ ราย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เป็นพนักงานสถานที่ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาพนักงานขับรถยนต์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับประสมัครผู้เข้ารับการเลือกสรรและสรรหา เป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวย 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา

หลักฐานการสมัคร

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว