Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.ตปท.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, January 22, 2019 - 10:00 to Friday, January 25, 2019 - 10:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  นักวิชาการศึกษา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 21, 2019 - 16:15 to Friday, January 25, 2019 - 16:15

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ211.95 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ211.95 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

        ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย ตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลสอบ วิศวกรรม.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, January 17, 2019 - 08:45 to Wednesday, January 23, 2019 - 08:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย ตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนบไฟล์เอกสาร:  ผลสอบ สวพ..pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 16, 2019 - 15:45 to Wednesday, January 23, 2019 - 15:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าคลินิกการแพทย์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าคลินิกการแพทย์ไทย แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ107.58 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าคลินิกการแพทย์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าคลินิกการแพทย์ไทย แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ107.58 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

                  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จำนวน  1 อัตรา                    (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000039.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิศวกรรม.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, January 10, 2019 - 14:45 to Thursday, January 17, 2019 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้เข้ามีสิทธิสอบ สวพ..pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, January 10, 2019 - 14:45 to Wednesday, January 16, 2019 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา.pdf ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, January 9, 2019 - 16:15 to Tuesday, January 22, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000038.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.ตปท.pdf ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 7, 2019 - 13:30 to Monday, January 21, 2019 - 13:30