Cinque Terre

Cinque Terre

 

ประกาศผลการผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: