Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ146.54 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-RUTS-TEST-4.pdf492.74 KB ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23  สิงหาคม 2562 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย  075-329587 , 075-773132 ต่อ 141

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สพธอ. ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2562


    สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจเรื่องความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลไอดี เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ สามารถใช้งานระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 

SCIENCE WEEK 2019
เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
#เล่นแบบไทยสไตล์วิทย์
>>>ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์
http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek/
***พบกับกิจกรรมมากมาย***
-นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ #พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยสไตล์วิทย์
-กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-การประกวดแข่งขัน
-การบรรยายพิเศษ
-การแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
@SCITECHRUTS

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

การจัดการด้านพลังงาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: มทร.รัตนโกสินทร์ สำนักงานการศึกษาทางไกล รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบนพื้นฐานความหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีเนื้อหาสาระวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงและเป็นการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dltv13) ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2  อัตรา  (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000011.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผล

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)

แจ้งนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา) ได้ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

โดยติดต่อขอรับได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

แผนผังสนามสอบท้องถิ่น 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

แผนผังสนามสอบท้องถิ่น 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ (ร้านข้าวราดแกง โรงอาหารคณะครุศาสตร์ฯ)

          กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบร้านขายอาหารและบริการ (ร้านข้าวราดแกง โรงอาหารคณะครุศาสตร์ฯ) รายละเอี

read more