Get Adobe Flash player

 

You are here

Home

นักศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์ประจำวิชาและนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

รายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ Intensive Course มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่

รายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ Intensive Course มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่  โดยมีการแยกตามห้อง  นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ

ตารางเรียน โครงการ Intensive Course มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตารางเรียนสำหรับ โครงการ Intensive Course มทร. ศรีวิชัย ไสใหญ่  นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำนาว (วัดพ่อท่านไข่ นาถสีโล) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11


 

# กำหนดการทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถ วัดลำนาว

ณ วัดลำนาว หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบ้านลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช

---------------------------------------------------------------------------

แจ้งไปยังนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ให้ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

แจ้งไปยังนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ให้ติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล ห้อง 315 ช่องที่ 3 พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานพิธีพระราชทายปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Click >>   

ผังงาน ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ผังงาน ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสำเร็จ ปีการศึกษา 2559

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้านาม ชื่อ - สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล ห้อง 314-315 เบอร์โทรศัพท์ 075-773131-2 

เรื่อง การแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เรื่อง การแจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

Pages