Get Adobe Flash player

 

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อรอบประเภทโควตา (รับวุฒิ ปวช. , ปวส.)เข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สมัครสอบในรอบ ประเภทโควตา สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
http://regis2.rmutsv.ac.th/admissionquota/

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (พักเวลา 11.30-13.00 น.)
*ยกเว้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์
>>>ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1/2561 ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว)
ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน(ฉบับสมบูรณ์) ได้ ณ แผนกงานทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3
พร้อมนำใบกิจกรรมมายื่นเพื่อรับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (RMUTSV TEST 1) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (RMUTSV TEST 1) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
สามารถดูรายชื่อตามห้องสอบได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าตรวจสอบสถานะและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.sis.rmutsv.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561
โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และชำระเงินที่แผนกการเงิน

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวามคม 2561 ณ ศูนย์ประชุุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง
#แผนกงานทะเบียนและวัดผล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
โทร.075-773132 ต่อ 141-147

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศมาเลเซีย 2562

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สามารถเลือกประเภทการรับสมัครได้ที่นี่

 

แจ้งการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถเลือกประเภทการรับสมัครได้ที่นี่ http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

Pages