Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภา)ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตั้งค่า WiFi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตั้งค่า WiFi ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยฯ  ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ภาพด้านล่าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วม บริจาคโลหิต  วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เชิญชวนทุกท่านร่วม บริจาคโลหิต 
 วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00-15.00น.
 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ
‼️โปรดนำบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง‼️

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  

https://bit.ly/30vAYxQ

แจ้งเรื่องการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ จึงจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ขอบคุณภาพจาก 

แผนกประชาสัมพันธ์และแนะแนว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค. 63

ประกาศร่าง TOR ให้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศร่าง TOR ให้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. -10 ก.ค. 63 

***แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน -10 กรกฎาคม2563 

ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ติดต่อรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 3 (อาคารหน้าเสาธง)  พร้อมนำเอกสาร ดังนี้

1. ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)23-6-63

คณะเกษตรศาสตร์แจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
(ออนไลน์) 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
-----------------------------------------------------------------
3 ขั้นตอนในการปฏิบัติ
- ลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
- ปฐมนิเทศ 09.00-12.00 น.
- ตอบแบบสอบถาม 12.00-13.00 น.