ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์
 
 
แผนที่ไสใหญ่
อาคารสีนวล อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ )
1. ห้อง 621 1. ห้อง 931
2. ห้อง 623 2. ห้อง 932
3. ห้อง 624 3. ห้อง 933
4. ห้อง 625 4. ห้อง 936
5. ห้อง 626 5. ห้อง 9311
6. ห้อง 629 6. ห้อง 9411
7. ห้อง 6210 7. ห้อง 9412
8. ห้อง 6410 8. ห้อง 9413
    9. ห้อง 951
อาคาร 2 10. ห้อง 952
1. ห้อง 213 11. ห้อง 963
2. ห้อง 221 12. ห้อง 964
3. ห้อง 222    
4. ห้อง 224 อาคาร 10
5. ห้อง 225 1. ห้อง 1014
    2. ห้อง 1023
อาคาร 3    
1. ห้อง 325 อาคารเรียน สาขาประมง
2. ห้อง 332 1. ห้อง บ.1
3. ห้อง 333 2. ห้อง บ.2
  3. ห้อง บ.รวม
อาคาร 7 4. ห้อง สารสนเทศ
1. ห้อง 714    
2. ห้อง 715    
อาคารศรีสรรพวิทย์
1. ห้อง MT302    
2. ห้อง MT303    
3. ห้อง MT304    
4. ห้อง MT305    
5. ห้อง MT308    
6. ห้อง MT309    
7. ห้อง MT310    
8. ห้อง MT311    
9. ห้อง MT402    
10. ห้อง MT403    
11. ห้อง MT404    
12. ห้อง MT405    
       
       
       
       
       
       
     

 

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 075-773132 ต่อ 141 หรือ 075-329587 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 087-8960292
เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์