ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์
 
 

 

เลือกอาจารย์ที่ต้องการพิมพ์ใบปิดซองข้อสอบปลายภาค 2/2565
   
   
   
   
 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 075-773132 ต่อ 141 หรือ 075-329587 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 087-8960292
เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์