ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์
 
 
 
 
เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการตรวจสอบตารางสอบ การสอบปลายภาค 2/2565
   
   
   
   
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2566
 
 
กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 075-773132 ต่อ 141 หรือ 075-329587 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 087-8960292
เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์