Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง  ครั้งที่ 3

แนบไฟล์เอกสาร:  2. ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 24, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ คลิกที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ114.23 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ114.23 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2  อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000018.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ416.6 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ416.6 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

วัน - เวลา รับสมัคร                                วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                           (ในวัน - เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                            ณ  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

แนบไฟล์เอกสาร:  img-190627050449.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 4, 2019 - 08:30 to Friday, July 12, 2019 - 16:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร:  img-190626043829.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 3, 2019 - 10:15 to Wednesday, July 10, 2019 - 10:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, June 24, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน - เวลา รับสมัคร                                       20 - 28  มิถุนายน  2562  (ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันที่  3 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.

    ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                วันที่ 8  กรกฎาคม  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หน่วยพัสดุ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมเงินหลักค้ำประกันสัญญา ๕% ของค่าจ้างรอบ 3 เดือน ( 1,680.00บาท )

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร ช่างไฟฟ้า.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 20, 2019 - 15:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน - เวลา รับสมัคร                                   วันที่  4 – 13  มิถุนายน  2562 (ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                  วันที่  18  มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่ 24  มิถุนายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 น. 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีความ ขยัน อดทน สนใจในการปฏิบัติงาน

หลักฐานการเสนอการรับจ้าง

 • รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

 

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร สทส.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, June 5, 2019 - 09:00 to Wednesday, July 3, 2019 - 09:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2019_05_30_16_04_08.pdf120.21 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2019_05_30_16_04_08.pdf120.21 KB ข่าวสมัครงาน