Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักศึกษา) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  จนท.หอพัก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 12, 2019 - 09:15 to Tuesday, March 19, 2019 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

                 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หอพักนักศึกษา) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หอพักนักศึกษา) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  ผู้มีสิทธฺ์สอบต.จนท..pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 8, 2019 - 09:30 to Tuesday, March 12, 2019 - 09:30

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.ภาษาต่างประเทศ.pdf ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 5, 2019 - 14:45 to Wednesday, March 20, 2019 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

วัน - เวลา รับสมัคร      5 - 11 มีนาคม 2562
(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                        วันที่  14  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  2. ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 5, 2019 - 10:15 to Friday, April 5, 2019 - 10:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2019_03_04_08_40_56.pdf104.33 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2019_03_04_08_40_56.pdf104.33 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก  1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

เอกสารแนบ:  ผลสอบ สพ.1มี.ค.01032562.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำหอพักนักศึกษาหญิง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.หอพัก.pdf ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 28, 2019 - 14:30 to Tuesday, March 12, 2019 - 14:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                        จำนวน  6  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  2. ผู้ปฏิบัติงานประมง                       จำนวน  1  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์                     จำนวน  2  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                      จำนวน  3  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  5. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่               จำนวน  1  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  6. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ               จำนวน  2  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  9,185   บาท

วันเวลารับสมัคร                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – 5 มีนาคม 2562(ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ-สทส.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 27, 2019 - 09:15 to Friday, March 15, 2019 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ:  รายชื่อ พร. สพ.25กพ.25022562.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ:  รายชื่อ สพ.25กพ.25022562.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.หอพัก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 20, 2019 - 16:15 to Thursday, February 28, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๖๒

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

                 ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ288.27 KB ข่าวสมัครงาน