Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000004.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % (2,505.00 บาท) ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่  1 เมษายน  2562  เวลา 08.00 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลรับสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 27, 2019 - 14:00

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน 

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ:  CCF_000001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ และวิทยาลัยการโรงแรมฯ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1  เมษายน  2562  เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

  • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน

    ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์,            

    ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         

  1. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                           จำนวน  4,152 บาท/คน
แนบไฟล์เอกสาร:  ผลการพิจารณาคุณสมบัติ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 19, 2019 - 15:00 to Friday, April 5, 2019 - 15:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.ตปท.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, March 19, 2019 - 13:00 to Saturday, March 23, 2019 - 13:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

              ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วัน - เวลา รับสมัคร      12 – 20  มีนาคม 2562
(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก   วันที่  25  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 13, 2019 - 11:00