Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ (อาจารย์)

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

วันเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  img-200130032116.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 6, 2020 - 09:00 to Monday, March 9, 2020 - 09:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด คณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อมีสิทธิสอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 5, 2020 - 13:45 to Saturday, February 15, 2020 - 13:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร:  รับสมัครช่างไฟฟ้า.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, February 3, 2020 - 16:30 to Monday, February 17, 2020 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศผลการสรรหา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, January 28, 2020 - 12:00 to Monday, February 10, 2020 - 12:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรภาคการสอบข้อเขียน และเลื่่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียนและเลื่อนวันสอบลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  คลิกที่นี่  

ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศผลสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่การเงิน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลสอบข้อเขียนการเงิน.pdf82.62 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผ่านข้อเขียน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 20, 2020 - 16:00 to Tuesday, January 28, 2020 - 16:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร:  ต.ช่างเทคนิค.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 20, 2020 - 15:30 to Thursday, February 6, 2020 - 15:30