Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                        จำนวน  6  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  2. ผู้ปฏิบัติงานประมง                       จำนวน  1  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์                     จำนวน  2  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                      จำนวน  3  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  5. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่               จำนวน  1  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
  6. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ               จำนวน  2  อัตรา         ค่าจ้างเดือนละ  9,185   บาท

วันเวลารับสมัคร                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – 5 มีนาคม 2562(ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ-สทส.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 27, 2019 - 09:15 to Friday, March 15, 2019 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ:  รายชื่อ พร. สพ.25กพ.25022562.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ:  รายชื่อ สพ.25กพ.25022562.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.หอพัก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, February 20, 2019 - 16:15 to Thursday, February 28, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๖๒

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๑/๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

                 ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ288.27 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ288.27 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหอพักนักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร:  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหอพัก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, February 14, 2019 - 09:15 to Tuesday, February 19, 2019 - 09:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตรา

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบ วข.นศ 2 ตำแหน่ง 5.pdf71.9 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตรา

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 อัตราแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบ วข.นศ 2 ตำแหน่ง 5.pdf71.9 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ112.82 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ112.82 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาหญิงศรีตรัง 1และศรีตรัง 2 งานบริหารกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร:  อ.หอพัก.pdf ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, January 31, 2019 - 11:30 to Tuesday, February 19, 2019 - 11:30

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ แพทย์แผนไทย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ครอบครองใบประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1 ฉบับ   แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ234.85 KB ข่าวสมัครงาน