Cinque Terre

Cinque Terre

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

 

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบตารางสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/schedule

กรณีที่มีปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23  สิงหาคม 2562 เท่านั้น

ภายในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ห้อง 315 ช่องบริการที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 1 แผนกงานบริหารวิชาการและวิจัย  075-329587 , 075-773132 ต่อ 141