เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการตรวจสอบตารางสอบ การสอบกลางภาค 2/2560
   
   
   
   
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 ธันวาคม 2560
 
 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 เบอร์โทรศัพท์ 075-329587 โทรสาร 075-329587