ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
กรุณาใช้โปรแกรมGoogle Chrome ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
หรือ

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560