Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบภาคข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

ประกาศผลการสอบข้อเขียน อาจารย์ภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจั่างชั่วคราว

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศผลสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำหอพักชาย จำนวน 1 ราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานประจำหอพักชาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานประจำหอพักชาย