Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลขอบข้อเขียน อาจารย์ บัญชี

ประกาศผลข้อเขียนอาจารย์บัญชี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาตำแหน่ง อาจารย์ 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ บัญชี ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราว

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่้วไป จำนวน ๑ ราย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่้วไป จำนวน ๑ ราย