Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา