Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศผลข้อเขียน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลสอบข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร้บการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร้บการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสัมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรับสัมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบ ข้อเขียน การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบ ข้อเขียน การสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา