Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบข้อเขียน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 6-11 ตค 65

ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 6-11 ตค 65

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลสอบนักวิชาการศึกษา

ประกาศผลสอบนักวิชาการศึกษา