Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวอบรม/สัมมนา

ประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ระกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 จำนวน 12 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 จำนวน 12 ชุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้ืางโรงเรือนอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้ืางโรงเรือนอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เปลียนแปลงวันที่ในการสอบภาคข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์บัญชี

เปลียนแปลงวันที่ในการสอบภาคข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์บัญชี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธ์ุสัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธ์ุสัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 เครื่อง