Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้าง โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้าง โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เคมีพื้นฐาน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เคมีพื้นฐาน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(เฟส2) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอท่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(เฟส2) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอท่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์เคมีพื้นฐาน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์เคมีพื้นฐาน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่นยำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่นยำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR กล้องวงจรปิด(เฟส2) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR กล้องวงจรปิด(เฟส2) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ