Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน)

ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน)

ประกาศร่าง TOR ปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (จานบิน)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (จานบิน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถประจำอาคาร 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถประจำอาคาร 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (จานบิน) จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม (จานบิน) จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปทรงโดม(จานบิน) จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR ชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอ่างไฟเบอร์กลาสเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 ชุด