Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศร่าง TOR ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ UX/UI Design ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ UX/UI Design  ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบความปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบความปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบความปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบความปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งผิวพื้นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 งาน