Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวประกวดราคา

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ 3 ประตู และตู้แช่แข็ง 2 ระบบ ขนาด 25 คิว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้แช่ 3 ประตู และตู้แช่แข็ง 2 ระบบ ขนาด 25 คิว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบป้องกันไฟกระโชกทางสายไฟฟ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน  1 ระบบ

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ครุภัณฑ์สำนักงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกชั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่างTORซื้อกล้องวงจรปิด(เฟส2) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังวหัดนครศรีธรรมราช

ประกาศร่างTORซื้อกล้องวงจรปิด(เฟส2) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังวหัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคารศรีสรรพวิทย์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด