Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศศูนย์สอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS )
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 (สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.3

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ 3.3

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์แบบรับตรงอิสระ 3.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Walkin3.3_Passexam.pdf

 

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ ผ่าน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

smileyสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

>> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ <<

►สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

►สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณี สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2-25 เมษายน 2564 )

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

**** ประชาสัมพันธ์ **** นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เชิญชวนร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต 1 เมษายน 2564

เชิญชวนร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต วันนี้ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00-15.00น. เนื่องในโอกาส 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่

 

ประชาสัมพันธ์และแนะแนว สำนักงานวิทยาเขตนครศรีฯ มทร.ศรีวิชัย (ไสไหญ่) 

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

หมายเหตุ :

1. การแต่งกาย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าตรวจ 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564