Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

แจ้งนักศึกษาปัจจุบัน เข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา

เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Saiyai Language Center

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง-เต้น  เพื่อสุขภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมวิธานสันติ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://saiyai.rmutsv.ac.th/funrun/RWD

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/regisRmutsvSaiyai

 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่

แจ้งอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้าตรวจ 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565