Cinque Terre

Cinque Terre

 

นักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดการเรียนการสอน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 

 

 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

#ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน  2566

หมายเหตุ :

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q11 โครงการโควตาพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ Q11 โครงการโควตาพิเศษ  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน 4-15 พ.ค.66 ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
ให้นักศึกษาดูประกาศของคณะ ที่เอกสารแนบด้านล่าง  

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาเทอม 1/2565 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่รับเอกสาร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาเทอม 1/2565 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่รับเอกสาร  สามารถติดต่อขอรับ
เอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล 
อาคาร 3 (ตึกหน้าเสาธง) ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องบริการที่ 3

ขอความร่วมมือในการใช้ทางออกบริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ และด้านข้างอาคาร สมาคมศิษย์เก่า (ชั่วคราว)

#ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากขณะนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณทางเข้าร้านกาแฟ AMAZON

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการใช้ทางออกบริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์ฯ และด้านข้างอาคาร

สมาคมศิษย์เก่า (ชั่วคราว)

#ขออภัยในความไม่สะดวก

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 
#ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม  2566

หมายเหตุ :

ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยง ในการใช้ประตูทางเข้า (หน้าป้อมยาม) ชั่วคราว โดยสามารถใช้ประตูทางเข้าฝั่งร้านกาแฟ AMAZON

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านชุดครุยพิชาดาโคราช 0855095971

หรือทางเพจ https://www.facebook.com/gownpichadakorat