Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

ประชุมบุคลากรสายผู้สอน/สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประชุมบุคลากรสายผู้สอน/สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะสวนหลวง ร.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต ร.9" ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันเสาร์ ที่13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 5 เอกซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหิน ผาทองทุ่งสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 5 เอกซเรย์ปอดประชาชนโดยรอบเหมืองหิน ผาทองทุ่งสง วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

งานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

จากวันที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม RUTS

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม RUTS แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย LONG TERM PLAN FOR 20 YEARS

กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าดูกำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ลิงค์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/news.php

โครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กิจกรรมพิธีสมโภชเทียนและถวายเทียนพรรษา ปี 2561

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช