Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกรวยธูป-เทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด และ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3

งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการมทร.ศรีวิชัย ร่วมใจปั่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่ว

กิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

งานบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงาน 

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เดินวิ่ง 2019"

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เดิน-วิ่ง2019" ตามนโยบาย ของ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว มทร.ศรีวิชัยทุกคน โดยเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพและสุขภาพใจ และ ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าว

โครงการสร้างสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2561

โครงการสร้างสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รอบโควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รอบโควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.) ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

วันสถาปนา 83 ปี ไสใหญ่

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณบดีทั้ง 3 คณะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตร พีธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ไหว้พระภูมิ และกราบสักการะพระพุทธไสยโต เนื่องในวันสถาปนา 83 ปี ไสใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.) วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลทุ่งสง โดย ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561