Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโ

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ประชุมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ประชุมขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.

เครือข่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน ในการมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา สเปรย์แอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก

บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด สนับสนุนหน้ากากอนามัย เพื่อใช้เฝ้าระวังสุขภาพ ต้านภัยโควิด-19

วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่