Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ประธานในพิธี กล่าวเปิดโดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งปีนี้มีเรือพนมพระ จากอำเภอท

ครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "Office 365 เบื้องต้น"

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.

ประชุมหารือการใช้พื้นที่ของกรมปศุสัตว์

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.