Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร บรรยายการใช้งาน "G Suite for Education"

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธาน กล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

บรรยายการใช้งาน "G Suite for Education" โดยวิทยากร คุณศุภชัย ศศิกนก ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม "ทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยากรบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดีประจำวิ

ประชุมคณะกรรมการที่พักอาศัยของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่พักอาศัยของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท กลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด , กองทุนหมู่บ้านวังไทร , สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

สำรวจพื้นที่การขุดลอกสระ และกำจัดวัชพืชภายใน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ร้อยโทสุชาติ รัศมี รองผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง สังกัดกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 พร้อมกำลังพลของหน่วยจำนวน 3 นาย ในการเข้าสำรวจพื้นที่การขุดลอกสระ และกำจัดวัชพืชภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

กิจกรรมวันสถาปนา ไสใหญ่ 85 ปี

กิจกรรมวันสถาปนา 85 ปีไสใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และ เวลา 11.00 น. ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนา 85 ปี และเดือนของพ่อ ดังนี้

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพท

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตรารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนค