Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

รื่นเริง..วันสงกรานต์ สืบสารประเพณีไทย

รื่นเริง..วันสงกรานต์ สืบสารประเพณีไทย  ในวันพฤหัสบดี  10 เมษายน 2557 ณลานกิจกรรม หน้าอาคาร 2

มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

ดร.ยุทธนา   พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และตัวแทนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแด่ นายมาโนช  เสนพงศ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ

การแข่งขันฟุตซอล (ชาย) ต้านยาเสพติด

มทร.ศรีวิชัยคัพโอเพ่น(ไสใหญ่) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ 75 ปีไสใหญ่ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคน และพระสงฆ์จากหลายประเทศเข้าร่วมในพิธีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโครงการกอบทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโครงการกอบทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์ก ขั้นตอน วิธีการชำระหนี้ และจิตสำนึกในการชำระหนี้ “โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สำนักงานใหญ่ คุณวิจิตรา ทินพนาสัวสดิ์หัวหน้าส่วนบริหารโครงการภาครัฐ ฝ่ายบริการโครงการภาครัฐเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 จัดโดยสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และสโมสรนักศึกษา