Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการแนวทางส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนา ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เรื่อง "แนวทางส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่" กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายประกอบ รัตนพัน

กิจกรรมมุทิตาจิต

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดกิจกรรมพิธีมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องรวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ไสใหญ่

มอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,999 ต้น

วันที่ 16 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกับ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช มอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,999 ต้น ในพื้นที่ตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อปลูกเป็นสมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19 และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    (1 ตำบล 1 มหา

สำรวจพื้นที่เขตแนว

วันที่ 27 พฤษภาคม 256 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหมาย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และสำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งสง ร่วมสำรวจพื้นที่เขตแนวเพื่อจัดทำรั้วด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรร

วันวิสาขบูชา ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณหอพักชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ลงพื้นที่การปรับปรุงสาธารณูปการ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และกรรมการตรวจรับงาน ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ และช่วงบ่ายได้มีการร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยฯ ทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน มหาวิทยาลัยเท

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันอังคารที่ 30  มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธาน กล่าวเปิด กิจกรรม Big Cleaning Day กล่าวรายงาน โดย คุณสกาวรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่