Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 5 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

กิจกรรม Park Run Thailand @RUTS Saiyai

กิจกรรม Park Run Thailand @RUTS Saiyai มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนประสานความร่วมมือร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการแนวทางส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนา ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เรื่อง "แนวทางส่งเสริมการปลูกกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่" กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายประกอบ รัตนพัน

กิจกรรมมุทิตาจิต

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดกิจกรรมพิธีมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องรวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ไสใหญ่

มอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,999 ต้น

วันที่ 16 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกับ อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช มอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,999 ต้น ในพื้นที่ตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อปลูกเป็นสมุนไพรต้านไวรัสโควิด-19 และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    (1 ตำบล 1 มหา

สำรวจพื้นที่เขตแนว

วันที่ 27 พฤษภาคม 256 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหมาย คุณพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และสำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งสง ร่วมสำรวจพื้นที่เขตแนวเพื่อจัดทำรั้วด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรร