Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางพิชามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช รวมพลังจิตอธิฐานถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ถวายบังคมและหมอบกราบ ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเม

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

พิธีไหว้ครู ปี 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์

ร่วมพิธีไหว้ครู ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ร่วมใจร่วมน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565 ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาล

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 5 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

กิจกรรม Park Run Thailand @RUTS Saiyai

กิจกรรม Park Run Thailand @RUTS Saiyai มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช