Cinque Terre

Cinque Terre

 

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, October 20, 2021 - 09:45 to Saturday, October 30, 2021 - 09:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔

 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : รับสมัครบุคคลจ้างบริการ 2 อัตรา

 

1. เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต   จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานประมงพื้นฐาน        จำนวน 1 อัตรา

 

 

แนบไฟล์เอกสาร:  คณะวิทย์ประมงรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 17, 2021 - 14:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์.pdf102.52 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์.pdf102.52 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์.pdf102.52 KB ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์.pdf102.52 KB ข่าวสมัครงาน