Cinque Terre

Cinque Terre

 

ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

รายละเอียด: 
ตารางเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)
ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่
กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. (พักเวลา 11.30-13.00 น.)
*ยกเว้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์
>>>ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน
>>>ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและสมุดเล่มบางมาในวันเรียน
>>>มีการลงชื่อหน้าห้องเรียนทั้งเช้าและบ่ายค่ะ
>>>การแต่งกายในวันเรียน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบ
เข้าดูตารางเรียนได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon English for Career Preparation68.78 KB