Cinque Terre

Cinque Terre

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วหอพักนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ198.51 KB